Welkomstwoord van onze directeur

Beste bezoeker,

Via deze website willen we u wegwijs maken binnen, u een impressie geven van ons woon- en zorgcentrum.

Naast de ruimtelijke voorstelling van ons WZC staan we stil bij ons uitgebreid zorgaanbod, de verschillende disciplines worden beknopt voorgesteld.

Vanuit onze relatie met de bewoner gaat onze aandacht hierbij niet alleen naar het aanbieden van de zorg, maar ook naar wat onze bewoner als zinvol ervaart.

Het welzijn van onze bewoner is een belangrijke doelstelling. Onze zorg richt zich op het behouden van de waardigheid van de bewoner, de klemtoon ligt hierbij op het maximaliseren van de kwaliteit van leven. Binnen onze zorgrelatie moeten we ons daarom bewust zijn van de ongelijkheid in de relatie bewoner-zorgverlener. De bewoner is afhankelijk van onze zorg, we streven ernaar om zijn autonomie maximaal te respecteren.

Naast de sociale media (Twitter, Instagram) vindt u eveneens praktische informatie rond vrijwilligerswerk, vacatures voor medewerkers, inschrijvingen op onze wachtlijst,...

Onze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de geplande grote en kleine activiteiten, verjaardagen,... en onze fotomap geeft u een kijk op het dagelijkse reilen en zeilen.

Denkt u dat er nog aanvullingen/verbeteringen kunnen aangebracht worden op de website geef die dan door aan Jessica.