Privacyreglement

Ook uw privacy is onze zorg.


Woonzorghuis Sint-Jozef Deinze (verder WZH) hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bewoners. Via deze privacyverklaring wenst WZH haar bewoners dan ook zo volledig mogelijk te informeren over hoe men binnen de zorgvoorziening omgaat met de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt. Ook de manier waarop de bewoner controle kan uitoefenen op deze verwerking wordt meegedeeld.

Lees hier onze privacyverklaring.