De historiek van ons WZC

In 1664 werd er te Dendermonde een zustergemeenschap gesticht door Pater Herman, een Carmeliet. Men noemde hen Maricolen, dat komt van het Latijn Mariam colere wat Mariaverering betekent. Pater Herman noemde hen "De nederige en vrije familie van de Maricolen". Zij wilden geen erkende kloosterorde zijn met voorrechten, maar gewoonweg een familie, waar ze zich, zonder geloften en slot, aan God en mekaar verbinden op volledig vrije basis. In 13 jaar tijd vinden we de Maricolen in al de grote steden van Vlaanderen: Brugge, Gent, Dendermonde, Antwerpen, Mechelen en Leuven. Er werd ook een afdeling van de Maricolen gevestigd in Deinze met als doel: het verstrekken van onderwijs aan juffrouwen en verzorging van ouderlingen. In 1922 werd de huidige v.z.w "Gesticht der Zusters Maricolen" opgericht. De instelling heeft een meer dan 100-jarige geschiedenis en ervaring in de ouderenzorg. Ons huis is reeds vele jaren gevestigd langs de Kortrijksesteenweg, aan het Tielts Roetje.
Sinds de jaren 60 telde het rustoord tal van bouw- en verbouwingswerken.

Het huidige gebouw is sinds 1993 in gebruik. Het bestaat uit een geheel nieuwe vleugel van 90 één persoonskamers, met daarnaast nog 51 woongelegenheden in het gerenoveerd gebouw.
Als één van de eersten in Vlaanderen werd de instelling erkend als Rust- en Verzorgingstehuis. Daardoor zijn wij een instelling die gespecialiseerd is in de opvang en behandeling/begeleiding van zowel valide als zwaar zorgbehoevende en/of dementerende bejaarden.